Eklenme Tarihi : 21.03.2018 14:04

46. Olağan Genel Kurul

Meslek ve meslektaş sorunlarının, dünya ve ülkemizdeki gelişmelerin örgütlülüğümüz ve mesleğimiz üzerindeki etkilerinin tartışılacağı, birlikte üretme, birlikte karar alma ve birlikte yönetme anlayışı ile yeni dönemde neler yapacağımızı konuşup, planlayacağımız 46. Genel Kurulumuz aşağıda belirtilen tarih, yer ve gündem ile toplanılacaktır.

 

Katılım Bilgisi: gmo@gmo.org.tr / 0216 447 40 30

Çoğunluksuz Genel Kurul Toplantısı            
1.Gün

Tarih   : 24 Mart 2018  Cumartesi        

Saat    : 10:00 – 17:00

Yer      : Piri Reis Üniversitesi  (Piri Reis Üniversitesi – Hazırlık Yerleşkesi İstasyon Mah. Hazırlık Yerleşkesi Tuzla İstanbul Tuzla/İSTANBUL

 

 

 

Gündem (10:00-17:00)

 

1.     Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi

2.     Saygı Duruşu

3.     Gündemin Okunması, Görüşülmesi ve Kabulü

4.     Genel Kurul Açılış Konuşması

5.     Şube Başkanları ve Konukların Konuşmaları

6.     Çalışma Raporunun Sunulması ve Görüşülmesi

7.     Mali Rapor ve Denetleme Raporunun Okunması, Görüşülmesi 

8.     Oda Onur Kurulu Çalışma Raporunun Sunulması

9.     45. Dönem Oda Yönetim Kurulunun Aklanması

10.  46. Dönem Bütçe Tasarısı ve Uygulama Esaslarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

11.  Yönetim Kurulu Önerilerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

12.  46. Dönem Çalışma Programı Önerilerinin Görüşülmesi

13.  Oda Yönetim, Denetleme Ve Onur Kurulu Asil ve Yedek Üye Adaylarının Belirlenmesi ve Duyurulması,

14.  TMMOB Organları ve TMMOB Genel Kurulu Delege Adaylarının Belirlenmesi ve Duyurulması,

15.  Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu delege adaylarının belirlenmesi ve duyurulması

16.  Dilek ve Öneriler