Eklenme Tarihi : 13.04.2017 15:40

ALPHA MARINE CONSULTING RİSK DEĞERLENDİRMESİ SEMİNERİ

Seminerin Başlığı: Risk Değerlendirmesi, Risk Yönetimi ve Kaza İncelemesi, Kök Neden Analizi Tarih: 16 ve 17 Mayıs 2017 1.Gün - Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi Seminerin Amaçları

Risk değerlendirmesi, denizcilik endüstrisinde oldukça sık kullanılan bir terimdir, ancak gerçek anlamını çok az kişi anlamlandırmaktadır. Seminer, risk değerlendirmesine proaktif yaklaşım yoluyla gemi operasyonlarındaki riskin yönetilmesiyle ilgili bilgi seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Seminer, aşağıda belirtilen konuları katılımcıların anlamasına yardımcı olur:

• tehlikelerin tanımlanması ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler

• "Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi" ilkeleri

• kurala dayalı ve performansa dayalı yaklaşıma ilişkin farklılıklar, “risk odaklı” yaklaşım gibi

• olayların nedenleri

Seminer aşağıdakileri açıklayacaktır:

♦ Risk değerlendirmesi nerelerde ve nasıl işe yarar?

♦ Endüstri standartları nelerdir?

♦ Risk yönetimi nedir?

♦ TMSA (Tanker Yönetimi Öz Değerlendirme) /RIGHTSHIP’e ilişkin gereksinimler nelerdir?

Katılımcılar ve Denizcilik Şirketleri için sağladığı faydalar:

• Risk Değerlendirmesi konusundaki farkındalığı arttırır.

• Filodaki güvenlik kültürünü geliştirir.

• Risk değerlendirme süreci boyunca etkinliğin arttırılmasını kolaylaştırır.2.Gün - Kaza İncelemesi ve Kök Neden Analizi

Seminerin Amaçları

Seminer, şirket personelinin etkin bir Kaza İncelemesi yapmalarını sağlayacak

becerilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Seminer İçeriği

Olayların neden meydana geldiğini ve şirketin bunların tekrar meydana gelmesini

engellemeye yönelik gerçek nedenlerinin öğrenilmesi, seminerin ana konusunu

oluşturur.

Kaza soruşturması, emniyet yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirme sürecinde

önemli bir role sahiptir.

Ayrıca, OCIMF / TMSA ve RIGHTSHIP, gerek gemi personeli gerekse ofis personeli

için Olay İncelemesi ve Kök Sebep Analizi eğitimini önermektedir.

Bu seminer, denizcilik sektöründe, Kaza Soruşturması ile ilgili teorik ve pratik

yaklaşımı birleştirerek, aşağıdaki soruları yanıtlar:

• Soruşturma ne zaman yapılmalıdır?

• Soruşturulması gerekenler nelerdir?

• Soruşturmanın amacı nedir?

• Endüstri standartları nelerdir?

• Kaza sınıflandırılması nasıl yapılır?

• Soruşturma süreci nasıl işler?

• Araştırmacıların tespiti için olayların sınıflandırılması dikkate alınmalı mıdır?

• Soruşturmayı kim yürütür?

• Bir kazanın sebepleri nelerdir?

• Kök nedenleri derhal belirlenir mi?

• Bilgi nasıl yönetilir?

• Veri analizi var mıdır?

İçerik

• Denizcilik Sektöründeki kazalar

• Kazaları bildirmeye ilişkin yükümlülükler

• Kaza soruşturmasında Araçlar ve Teknikler

• Kök neden analizi

• SMS iyileştirmeleri