Eklenme Tarihi : 12.12.2016 11:37

Alkan:Yeşil Gemi İhtiyacı Sektörü Büyük Bir Yarışa Yöneltti.

1. Uluslararası Gemi ve Deniz Teknolojisi Kongremize Hoşgeldiniz…..

Farklı disiplinleri karmaşık ve zor yapılarda ilişkilendirip birleştiren Gemi Mühendisliği mesleğimizin temsilcisi Gemi Mühendisleri Odası, 1954 yılından bu yana 62 yıllık bir süreç içerisindeki önemli faaliyetleri arasında Gemi ve Deniz Teknolojisi Kongrelerini düzenlemektedir. Odamız aynı zamanda bilimsel indekslere girmesini beklediğimiz Gemi ve Deniz Teknolojisi dergisini çıkarmaktadır. Bu hafta başında 4üncüsü düzenlenen Öğrenci Çalıştayı yüksek katılım ile geçmesi gerçekten sevindiriciydi. Bu etkin faaliyetlerden dolayı TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nı hep birlikte tebrik ediyoruz.

Dünyada gemi ve denizcilik endüstrisine baktığımızda durum ve gelecek nasıl? Özetle, 2008 yılındaki kriz veya ekonomik durgunluk etkileri halen devam etse de son yıllarda kural yaptırımları ile önemi artan Yeşil Gemi Gereklilikleri zaten tabiatında mücadeleci olan denizcilik sektörünü daha büyük yarışlara yöneltmiştir. İklim Değişiminin yükselen sesle alarm verdiği günümüzde yeşil teknoloji amaçlı gemi ve deniz teknolojilerinin geliştirilmesi hem deniz şüphesiz hem de kara ve soluduğumuz havaya temiz nefes aldıracak.. Yani biz denizciler İklim Değişikliğine karşı duran karkılar sağlayabileceğiz. Belirtilmesi gereken önemli bir konu var, yeşil yenileştirme veya retrofitting…Bilhassa CO2 ve NOx’in ana kaynağı olan ana tahrik ve yardımcı makineleri. AB tarafından 2017’de ve IMO tarafından 2021’de uygulanacak kurallar, 76000 geminin büyük çoğunluğunun yenileştirme işlerini yani büyük bir pazarı getirecektir. Bu pazardan yeşil teknoloji ve know-how’a sahip taraflar yararlanabileceklerdir. Araştırma-Geliştirme ve sanayi uygulamaları Yeşil Teknolojiler yönünde yoğun çalışmalar içerisinde olacaktır.

Geniş bir yelpazeye sahip bu önemli konuyu kongremizin ana teması olarak ele alacağız ve önümüzdeki iki gün içerisinde kongremize kabul edilen 68 bildirinin tamamına yakını sunulacak. Kongrenin başarılı geçmesini dilerken Almanya, Çin, Fransa, İngiltere, Kanada ve ülkemizden katkı veren tüm yazarlarımıza, Bilim ve Düzenleme Kurullarımıza, kongre hazırlık ekibine ve dinleyici olarak katılıp katkı sunacak değerli konuklara teşekkür ederim.

Saygılarımla.

Ahmet Dursun Alkan