Date added : 15.04.2019 15:01

Deniz Emniyet Derneğinden Açıklama

12 Nisan 2019 Tarihinde Kuzey Star tersanesinde üzerinde iki gemi yüklü iken

havuzun ortadan burkulması sonucu üzerindeki vincin devrildiği ve kazanın

büyük şans eseri olarak can kaybı olmaksızın atlatıldığı anlaşılmaktadır.

Öncelikle Kuzey Star tersanesi sahipleri, yöneticileri ve tüm çalışanlarına Deniz

Emniyet Derneği Yönetim Kurulu olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletmek

isteriz.

Bu kazanın neden meydana geldiği konusunda teknik açıklama henüz elimizde

yoktur. Ancak genel bilgi olarak söyleyebiliriz ki yüzer havuzlar da gemilere

benzer hidrostatik özelliklere sahiptirler. Yüzme direncine karşı gemi üzerindeki

yük dağılımının olması gerektiği gibi yapılamaması, gemilerin yaşlılıktan dolayı

yıpranması ve mukavemetinin düşmesi, stabilite hesaplarının yeterince

yapılamaması sonrasında uygun olmayan yük dağılımı etkisi ve dalga tepesinde

kalması neticesi geçmişte Derbyshire, MOL Comfort ve Erica gibi kazaların

meydana gelmiş olduğu denizcilik sektörümüzün ve kamuoyunun malumlarıdır.

Bu kaza sonrası benzer kazaların yaşanmaması adına deniz emniyeti ile ilgili

gerekli kaza analizlerinin yapılarak benzer havuzlarda benzer kazaları önleme

amaçlı proaktif yaklaşım gösterilmesini bekliyoruz. Deniz Emniyet Derneği

olarak bu süreçlere katkıda bulunmaya hazırız.

Saygılarımızla.

Kapt. Cahit İstikbal

Deniz Emniyet Derneği

Başkanı