Eklenme Tarihi : 25.09.2017 09:32

GMO, Yeni ve Potansiyel İş Sahaları Üzerine; Değerlendirme Semineri Düzenleniyor

GMO GEMİSEM tarafından organize edilen "Gemi İnşa - Deniz Ticareti - Klas, Bayrak ve Liman (PSC) Denetimleri - Gemi Kaynaklı Çevre Kirliliği ve Gemi Kurtarma vb. konular bağlamında Gemi Mühendisleri için yeni ve potansiyel iş sahaları üzerine bir değerlendirme" semineri düzenleniyor...

Gemi mühendislerinin temel çalışma sahası olarak görülen tersanelerin 2007 yılından beri krizle mücadele ediyor olması, Gemi Mühendisleri için yeni ve potansiyel iş sahalarını keşfetmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu seminerde; katılımcılarla birlikte denizciliğin çeşitli alt sektörlerine genel bir bakış yaparak, yeni ve potansiyel iş sahaları üzerine bir değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır.


İÇERİK:

Gemilerin dizayn, inşa, işletme ve geri dönüşüm süreçlerinde Gemi Mühendislerinin rolü

Klas, Bayrak ve Liman (PSC) Denetimlerinin amacı ve gemilere yönelik sörvey ve denetimlerde Gemi Mühendislerinin rolü

Tarihe geçen önemli deniz kazaları, teknik sebepleri ve gemi kazalarının incelenmesinde Gemi Mühendislerinin rolü

Gemilerden kaynaklanan kirlikler, gemi kazaları sonucu oluşan kirlilik riskleri ve deniz kirliliğine müdahalede Gemi Mühendislerinin rolü

Tehlike altındaki gemilerin kurtarılmasında Gemi Mühendislerinin rolü

Ulusal ve uluslararası kurallar.

 

Semineri Veren:

Dr. Fatih YILMAZ

Gemi İnşa & Gemi Mak. Müh. (Oda Sicil No: 1749)

GMO Ankara Temsilciliği Danışma Kurulu Üyesi

Seminer Zamanı ve Yeri
27 Eylül 2017 Çarşamba 18.30-20.30
Gemi Mühendisleri Odası Merkez Bina
LCV: 26.09.2017 Saat 17.00'a kadar katılım bilgisi rica edilir. 0216 447 40 30-31-32   gmo@gmo.org.tr

 

SEMİNERE TÜM ÜYELERİMİZ DAVETLİDİR.