Date added : 17.07.2018 13:37

Konferans: 82. Yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi

82. Yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi” Konferans 20 Temmuz 2018 Cuma Günü Saat 14.30 -

15.30 arasında Piri Reis Üniversitesi’nin Tuzla Deniz Kampüsü Seminer 1 Salonunda

gerçekleştirilecektir.

İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nı kapsayan Boğazlar çok önemli stratejik

öneme sahip deniz yollarından biridir. Asya ve Avrupa’yı birbirinden ayıran Türk Boğazları

Karadeniz’e kıyısı bulunan devletlerin ana giriş – çıkış kapısıdır ve bu kapının güvenliği Türkiye

kadar Karadeniz’e kıyı olan diğer devletler için de çok önemlidir. Diğer taraftan, geçtiğimiz yıllarda

Türkiye; Boğazlarda meydana gelen can ve mal kayıplarına ,büyük çevre kirliliğine neden olan

kazaları dikkate alarak, benzeri olayların yaşanmaması ve çevresinde milyonlarca vatandaşının

yaşadığı yerleşim mahallelerinin olası tehlikelerden korunabilmesi için boğazlardaki trafiğe gerek

hukuki ve gerekse “VTS”( Gemi Trafik Sistemi) gibi teknik bazı düzenlemeler getirmek zorunda

kalmıştır.

Bu düzenlemelere karşı, çıkarlarının olumsuz etkilendiğini düşünen bazı ülkeler uluslararası

platformlarda konuyu dile getirmiş ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi daha da fazla gündeme

gelmiştir .

Bu nedenlerle 20 Temmuz 1936 tarihli Montrö sözleşmesinin imzalanmasının 82. yılında

düzenlenen bu konferansta gemilerin Türk boğazlarından geçiş düzeniyle ilgili olarak Montrö’den

önceki hukuki düzenlemelerle, Montrö’den sonraki gelişmeler de kısaca gözden geçirilerek konu

ile ilgili bir değerlendirme yapılacaktır.

Konferans, PRU Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sezer ILGIN tarafından verilecektir.

Saygılarımızla

Pîrî Reis Üniversitesi Rektörlüğü