Eklenme Tarihi : 07.11.2016 09:40

Montreux Türk Boğazları Sözleşmesi’nin 80. Yılında

“BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ” nin

Ev Sahipliğinde,

“BAU TÜRK BOĞAZLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ”nin

Öncülüğünde,

Yetkili ve ilgili Kurum ve Kuruluşların Katılım ve Destekleriyle

09 – 10 Kasım 2016 tarihlerinde

“80. YILINDA MONTREUX TÜRK BOĞAZLARI SÖZLEŞMESİ” SEMPOZYUMU

Düzenlenmektedir.

Bu sempozyumun düzenlenmesindeki;

 

AMAÇ:  Türk   Boğazları”  olarak  isimlendirilen,  dünya  deniz  ticareti  ve  ülkemizin  ulusal deniz ticareti için çok büyük öneme haiz, Karadeniz’den Ege Denizi’ne kadar uzanan 164 deniz mili uzunluğundaki, Türkiye’nin karasuları içinde bulunan, bu iç su yolumuzdan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ulusal yasaları doğrultusunda geçiş yapan gemilerin, “Zararsız/Masum Geçiş” yapması, Uluslararası Montreux Türk Boğazları Sözleşmesi’nin hükümleri doğrultusunda tanınan “Geçiş Serbestisi Hakkını” kullanırken, yükümlülüklerini de göz önünde bulundurarak geçişlerini gerçekleştirmesi, bu su yolunda ilgili tüm taraflar için seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile deniz güvenliğinin sağlanması amacıyla farkındalık oluşturarak, yetkililere ve ilgililere yardımcı olmaktır.

 

HEDEF:  Dünya   üzerinde yaşayan insanların, yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanmasını gerçekleştiren ve  uluslararası  deniz  ticaretini  oluşturan  gemilerin,  20  Temmuz  1936  tarihinde imzalanan ve 09 Kasım 1936 tarihinde yürürlüğe giren “Montreux Türk Boğazları Sözleşmesi”nin ilgili hükümleri doğrultusunda “Geçiş Serbestisi” hakkından ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ulusal yasal düzenlemeleri doğrultusunda “Zararsız/Masum Geçiş” yaparak istifade edebileceğinin, bu bölgede yaşanmış ve yaşanmakta olan canlı yaşamın, tarihi ve kültürel miras ile doğal güzelliklerin korunması  yanında,  “Sağlıklı  Çevrede  Sürdürülebilir  Yaşam  Haklarının  (HABİTAT)  Korunması”  için yetkili ve ilgili tüm tarafların ve kullanıcıların üzerlerine düşen yükümlülükleri, eksiksiz yerine getirmelerinin sağlaması, gayesiyle farkındalık oluşturmaktır.

 

SONUÇ: Gerçekleştirilecek olan “80. YILINDA MONTREUX TÜRK BOĞAZLARI SÖZLEŞMESİ SEMPOZYUMU”  ile  Türk  Boğazları’nda  arzulanan  hedeflere  ulaşılması  için  geçmiş  yaşam  ve yaşanmış olayların değerlendirilmesi, mevcut durumun tespiti ve daha iyiye ulaşabilmesi için alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenler ile ilgili 80. Yılında Montreux Türk Boğazları Sözleşmesi Sempozyumu  sonrasında,  sonuç  bildirisi  ve  kitabı  hazırlanarak  yetkililere ve  ilgililere yardımcı olunmaya çalışılacaktır.

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına

 

Kaptan Saim OĞUZÜLGEN

BAU TÜRBAM Başkanı

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Destekleyen Kuruluşlar

Sponsorlar

- Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları       

   Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAU

   TÜRBAM)

- Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku

   Uyg. ve Araşt. Merkezi (DEHUKAM)

- Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu

  (KÜDENFOR)

- Türkiye Denizcilik Federasyonu

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Deniz Trafik Operatörleri Derneği

- T.C. Dışişleri Bakanlığı

- T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve

   Haberleşme Bakanlığı

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

- Deniz Harp Okulu Komutanlığı

- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

- Deniz Ticaret Odası

- İstanbul Barosu

- Deniz Hukuku Derneği

- Marmara Belediyeler Birliği

- Boğaziçi Dernekleri Platformu

 

- Türkiye Gemi İnşa    

   Sanayicileri Birliği (GİSBİR)

- Ataköy Marina

- Çavuş ve Çoşkunsu Avukatlık

- Uluslararası Konferans

  Tercümanları A.Ş.

- Aksiyon Grup Kiralama Org.   

  İlet. Hiz. İnş. Taah. Tic. Ltd.

- Armada Eğitim-Danışmanlık-  

  Mühendislik

- MTBS Gönüllüleri