Date added : 08.06.2018 13:33

Pîrî Reis Üniversitesi 2017-2018 Mezuniyet Töreni ve Fahri Doktora Tevdi Töreni

Üniversitemizin 2017-2018 Mezuniyet Töreni ve Fahri Doktora Töreni 9 Haziran 2018 Cumartesi

günü yapılacaktır. Tören Üniversitenin Tuzla Deniz Kampüsü Konferans Salonunda

gerçekleştirilecektir.

Pîrî Reis Üniversitesi Senatosu kararıyla T.C. Milli Eğitim Bakanı Sayın Dr. İsmet Yılmaz’a “Fahri

Doktora” payesi törenle verilecektir. Piri Reis Üniversitesi Senatosu tarafından; Milli menfaatlerimiz

doğrultusunda; ülkemizin denizcilikle ilgili hedef ve politikaları kapsamında uluslararası rekabet

gücünü arttıracak düzenlemelerin sağlanması, savunma sanayi araçlarının milli imkanlarla elde

edilmesi hedefi ile dışa bağımlılığı en aza indirecek strateji ve uygulamaların geliştirilmesi, milli

eğitimin uluslararası standartlara ulaştırılmasının amaçlanarak çalışılması konuları başta olmak

üzere Türk Denizciliği, Savunma Teknolojileri ve Milli Eğitime olan değerli hizmet ve katkılarından

dolayı, “Fahri Doktora” unvanı verilmesine, oy birliğiyle karar verildi.


Saygılarımızla,

Pîrî Reis Üniversitesi Rektörlüğü