Date added : 29.05.2019 11:09

Global İşletme Araştırmaları Kongresi, PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ'nde gerçekleşiyor

30-31 Mayıs 2019 günlerinde Piri Reis Üniversitesinde düzenlenecek olan Global İşletme Araştırmaları Kongresinin teması "Dijital Dönüşüm Çağında Taşımacılıkta ve Global İşletmecilikteki Değişimler" olarak belirlenmiştir.

Kongrenin öğleden önceki oturumlarında özellikle lojistik ve taşımacılık alanında söz sahibi olan kıymetli konuşmacılar bizlerle değerli bilgilerini paylaşacaklardır.

Bu kapsamda ana konuşmacı olarak OECD Sayısal Politika Analizleri ve Öngörü Daire Başkanı aynı zamanda Uluslararası Taşımacılık Forumu (ITF) üyesi Dr. Jari Kauppila yer almaktadır. Konuşmasının başlığı "Freight Logistics in a Changing World" olarak belirlenmiştir.

Peşinden Piri Reis Üniversitesi Rektörü ve Kongre Onursal Başkanı Prof.Dr. Oral Erdoğan moderatörlüğünde yapılacak panelde DTO Bşk. Tamer Kıran, Utikad Bşk. Emre Eldener, lojistik hizmeti alan sektörleri temsilen Kocaeli San.Oda.Bşk. Ayhan Zeytinoğlu ve akademik camiayı temsilen Prof.Dr. Hakan Keskin yer almaktadır. Panelin başlığı "Dünya Lojistik Sektöründeki Gelişmeler ve Türkiye'nin Yeri" olarak belirlenmiştir.

Kongrenin öğleden sonraki oturumlarında yurtdışı ve yutiçinden katılan 100 civarında akademisyen bildirlerini sunacaklar ve kongrenin ana teması çerçevesinde bilimsel tartışmalar yer alacaktır.