Eklenme Tarihi : 03.02.2017 12:03

Türk Loydu’dan Sera Gazı Emisyonları Doğrulayıcı Kuruluş Hizmeti

İklim değişikliği çağımızın en önemli sorunlarından birini oluşturmaktadır. Sera gazları ise iklim değişikliğinin en önemli habercisi olmakla birlikte kontrol edilmezse küresel boyutta felaketlere sebep olabilmektedir. Bu nedenle sera gazlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması ile ilgili çalışmalar hem Avrupa Birliği hem de Türkiye’de hız kesmeden devam etmektedir.

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25 Nisan 2012 tarih ve 28274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” ekinde yer alan listede belirtilen faaliyetlere yönelik olarak sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması gerekmektedir.

2014 yılında ilk izleme raporlarının sunulmasıyla başlayan süreç, bu planların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanması ile birlikte resmi olarak hayata geçmiş oldu. Sürecin devamı için 2015 ve 2016 yılı izleme dönemlerine ait derlenen bilgi ve belgeler ışığında hazırlanan emisyon raporlarının, doğrulanmış olarak 30 Nisan 2017 tarihe kadar Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Emisyon raporlarının doğrulanması aşamasında doğrulayıcı kuruluş olarak görev yapabilmek için kuruluşun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir.

Türk Loydu tarafından yapılan açıklamada; emisyon raporlarının değerlendirilmesi ve doğrulanması aşamasında Türk Loydu’nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından doğrulayıcı kuruluş olarak yetkilendirildiği bildirilmiştir.

Türk Loydu’nun sera gazı emisyonları doğrulamasında hizmet sunduğu başlıca sektörler;

·         Fosil Yakıtların Yanması

·         Kok Üretimi ve Metal Sanayi

·         Birincil Alüminyum Üretimi

·         Mineral Sanayi

·         Kağıt ve Selüloz Üretimi

·         Kimya Sanayi

 

Sera gazı emisyonlarının doğrulanması aşamasında hem gönüllü hem de zorunlu olarak hazırlanan emisyon raporları/envanter çalışmalarını güvenilir, tarafsız ve bağımsız olarak doğrulanması misyonuyla hareket eden Türk Loydu, geniş iş yelpazesi, yetkin ekibi ve kurumsal ağıyla doğrulama faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir.