Eklenme Tarihi : 31.10.2016 15:30

TKKD 33. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği 33. Olağan Genel Kurul Toplantısı Kadıköy Moda Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi. 25 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda öncelikle Divan Heyeti belirlendi. Buna göre Divan Başkanı Kapt. Saim Oğuzülgen, Divan Başkan Yardımcısı Kapt. Muammer Arslantürk ve Divan Katibi Kapt. Savaş Yeşil olarak belirlendi.

Divan Heyetinin belirlenmesinin ardından İstiklal Marşı okundu ve tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra kardeş sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine söz verildi. Sırasıyla İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Baybora Yıldırım, Türkiye Denizcilik Federasyonu 2. Başkanı Kapt. Cengiz Karabüber, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kapt. Kamil Mamat, Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Kapt. Saim Oğuzülgen konuşmalarını gerçekleştirerek eski yönetime çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, yeni

seçilecek yönetim kuruluna başarılar dilediler.

Toplantıda Faaliyet Raporunu Kapt. İsmail Akpınar okudu. Akpınar Faaliyet raporunu okurken belirli noktaların üzerinde durdu. İsmail Akpınar şu şekilde konuştu: “Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu, görevde bulunduğu Ekim 2014 – Ekim 2016 dönemi içerisinde yaptığı sonuç odaklı çalışmalarla, hizmetlerle tüm kılavuz kaptanları; kamu aleyhine, kılavuz kaptanlar aleyhine çalışmalar yapanlara karşı hem bilinçlendirmeye, hem haklarını korumaya çalışmıştır.

Son iki yıl içerisinde kılavuz kaptanların kıymetinin azaltılması, kılavuz kaptan ehliyetlerini değersizleştirme, kılavuzluk hizmetlerini rekabete açarak kılavuz kaptanların ticari baskılara maruz bırakarak çalışma şartlarını ve ücretlerini düşürmeye kadar götürecek çalışmalardan ve bu çalışmaları sürdürenlerden bahsedeceğim; çünkü bunları bilmeniz gerekiyor ve  birliğimizi sağlamamız gerekiyor aksi takdirde bizlere büyük zarar verecekler.

Biliyorsunuz, kılavuzluk ve römorkör hizmetlerinde rekabet konusunda değişik tartışmalar sadece ülkemizde değil dünyada da gündem oluşturmuştur. Bununla birlikte kılavuzluk hizmetlerinin dünyada rekabete kapalı olduğu da bir gerçektir.

Yine bildiğiniz gibi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız ve daha öncede Denizcilik müsteşarlığımız yıllardır taviz vermeden tek bölgede tek kılavuzluk ve römorkör teşkilatı uygulaması ile doğru bir karar vermiştir.

25 Aralık 2014 tarihinde, GİSBİR’in Tuzla’da STK’larla beraber düzenlediği toplantıda UDHB Lütfü Elvan ve Müsteşar yardımcısı ile kılavuzluk ve römorkör hizmetleri ile ilgili TKKD olarak görüştük.

UDHB bize, müsteşar yardımcısının yanında kılavuzluk hizmetlerinde tek bölgede tek kılavuzluk teşkilatı olacağını ve kılavuzluk hizmetlerinde rekabet olmayacağını ifade etti.

Ancak, UDHB denizcilik konusunda resmi politikalarını oluşturacak olan UDHB 11. Şurasındaki kılavuzluk hizmetlerinde rekabet olamayacağı ve Dünya uygulamalarını, Danıştay 10. Dairesi kararları, mahkeme kararlarını, rekabet kurumu kararlarını ve UDHB Lütfü Elvan'ın beyanını dikkate almayarak; Aliağa Nemrut bölgesinde kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün, 2014 yılında kılavuzluk hizmetlerini rekabete açma çalışmaları, 29 Ocak 2015 tarihinde aldığı bir kararla kılavuzluk hizmetleri Nemrut Körfez'inde rekabete açmıştır.

Bildiğiniz gibi, dünyada ve Türkiye’de emniyet kriterlerinin mümkün olan en üst seviyede karşılanması ihtiyacı unutulmadan gerçekleştirilebilecek kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin ticari baskılardan uzak kalması gerektiği de bilinen bir gerçektir. Ticari baskının olmadığı bu hallerde, kılavuz kaptanlar yüksek riskli operasyonlar esnasında daha doğru ve bağımsız mesleki değerlendirme serbestliğine sahiptirler.

Ankara 15. İdare mahkemesinde Yönetmelik Değişikliği için dava açtık, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi ve davayı, 15.08.2015 tarihinde 15. Ankara idare mahkemesi kararı ile idari işlem kalktı ve İdare bu kararı Danıştay’da temyiz etti.

Biz TKKD olarak, UDHB’nin kendi çıkardığı Kılavuz Kaptan Yönetmeliğine aykırı olarak Nemrut ehliyeti olmayan kılavuz kaptanları çalıştırmasına belli zaman süresi içerisinde dava açmasaydık bu içtihat olacaktı ve kılavuz kaptanların ehliyetleri değersiz olacaktı.

Bizim bu amansız mücadelede gücümüz, kılavuzluk hizmetlerini üreten sizlersiniz, bunlara karşı kullanacağımız tek büyük vurucu gücümüz de kılavuzluk hizmetlerinin üretiminden gelen birliğimizdir.”

Daha sonra Mali Rapor ve Denet Raporu Kapt. Yıldırım Nebi Akça tarafından okundu. Raporların müzakeresinin ardından ibrası gerçekleştirildi. Denizcilik Federasyonu için delegelerin belirlenmesinin ardından tahmini Bütçe okundu ve kabul edildi.

Toplantıda son olarak yönetim, denetim ve haysiyet divanı üyeliklerinin seçimine geçildi.
Buna göre; Kapt. İsmail Akpınar, Kapt. Yıldırım Nebi Akça, Kapt. Savaş Yeşil, Kapt. Evrim Keloğlu, Kapt. Cemalettin Atasoy, Kapt. Salim Aydın ve Kapt. Muammer Arslantürk Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçildiler.

Yapılacak olan ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapılacak.