Date added : 10.10.2018 10:53

NEO-COL PROJESİ “ULUSLARARASI DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME TÜZÜĞÜ (COLREG’s)” EĞİTİMİ VE DEĞERLENDİRMESİNDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR