Eklenme Tarihi : 25.07.2016 17:08

TMMOB GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN DUYURUSU

BASINA ve KAMUOYUNA ;

“Ya İstiklal, Ya Ölüm” parolası ile kurulmuş Demokratik ve Laik temellere dayalı bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, aksayan ve eksik tarafları olsa da demokrasinin ve temel insan hak ve özgürlüklerinin yaşatılması için büyük mücadeleler verilerek günümüze gelmiştir.

Türk insanı geçmişte de her türlü dikta ve cunta yönetimlerinden çokça zarar görmüştür. Temel insan haklarının ve hukukun askıya alındığı olağanüstü dönemler, ülkemizi her zaman karanlığa ve belirsizliğe sürüklerken, kökü dışarıda güç odaklarının kontrolüne geçmesine de sebep olmuştur. Son 36 yıl içerisinde yapılmış tüm dikta hareketleri sonunda, ülke ekonomisi gün ve gün batıdaki güç odaklarının etkisine girmiş, cuntacılarla işbirliği içinde olan küçük bir azınlık hariç tüm halkımız ekonomik, sosyal ve kültürel olarak zarar görmüş, kamunun ortak değerleri ve varlıkları aşındırılarak yabancılara peşkeş çekilmiştir.

Özellikle 12 eylül darbesi ile demokrasi, hukukun üstünlüğü, laiklik gibi temel insan hakları anayasaya konmuş olmasına rağmen, “rabıta” örgütlenmesi ve yeşil kuşak projesi benzeri projelerle belirli bir mezhebin iktidarı organize edilmiştir.

Herkese acı ve huzursuzluk veren karanlık günlerin bir benzerinin yapılmaya çalışıldığı, 15 Temmuz 2016 tarihindeki alçakça kalkışmayı; tüm ülke insanına yapılmış bir hainlik olarak görmekte, darbenin engellenmesinde büyük pay sahibi olan darbe karşıtı Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, Emniyet mensuplarına ve demokrasi için sokağa çıkan vatandaşlarımıza şükranlarımızı iletiriz.

15 Temmuz 2016 gecesi denenmiş ama başarısızlığa uğratılan kalkışma eğer başarılı olsaydı, yeniden şekillenen yeni dünya düzeninde ülkemiz insanlarının yeni acılara ve karanlıklara sürükleneceği aşikardır.

T.C Anayasası’na göre, iktidarlar halkın iradesi ile seçimle gelir ve giderler. Bu nedenle seçilmiş Hükümete ve Anayasal kurumlara yapılmış olan saldırıyı hiçbir koşulda kabul etmeyerek lanetliyoruz.

Darbeciler ile yapılan mücadelede; Hukuk devleti normlarından taviz verilmeyerek darbecilere en ağır cezaların verilmesi ve başka acılara sebebiyet verecek yapılanmalara yol açacak davranış ve uygulamalardan uzak durulmasını umut ediyoruz..

Hükümetimizin, kendisine verilen bu desteği iyi yorumlamasını, birleştirici, bütünleştirici söylevlerle hepimizin gelecekle ilgili kaygılarını kaldırmasını bekliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin mutlu ve umutlu insanların ülkesi olması için, iktidar mücadelesinin meşru zeminlerde yapılmasından başka seçenek olmadığını ve çoğulcu demokratik bir düzenin ülkemize egemen olmasını diler, Türk Milleti’ne yeni acılar verecek her türlü eylem ve davranışın karşısında olduğumuzu bildiririz.

Yaşasın tam bağımsız, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti

TMMOB GEMİMO Gemi Makineleri İşletme Müh. Odası