Eklenme Tarihi : 03.06.2016 15:31

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Duyuru

02 Haziran 2016 tarih ve 29730 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’in (Yönetmelik) “ana sözleşme değişikliği ve sermaye artırımı” başlıklı 7. Maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu’na (Kurum) gönderilecek raporları onaylaması gereken yetkili kişilerde değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik öncesinde Kurum’a gönderilecek bir önceki sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin raporu ve sermaye artırımının iç kaynaklardan gerçekleştiriliyor olması halinde iç kaynakların sermayeye ilave edilebilirliğine ilişkin tespit raporunu onaylamaya yetkili kişiler, bankalarda bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlarda görevli yeminli mali müşavirler veya serbest muhasebeci mali müşavirlerdi.

Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile raporları onaylama yetkisi bankalarda bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlarda görevli yeminli mali müşavirler veya serbest muhasebeci mali müşavirlerden alınarak “ilgili mevzuat kapsamında şirketlerde bağımsız denetim yapma yetkisini haiz kuruluşlarda görevli bağımsız denetçiler” bu konuda yetkilendirilmiştir.

Yönetmelik değişikliği 02 Haziran 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten itibaren yapılacak ana sözleşme değişikliği ve sermaye artırımı kapsamında Kurum’a gönderilecek raporların bu konuda yetkilendirilmiş olan bağımsız denetçilere onaylattırılmasının zorunlu olduğunu belirtmek isteriz.

Değerli bilgilerinize sunarız.


NİRA HUKUK BÜROSU

Küçükbahçe Sok. Linda Apt No:14/2 Osmanbey 34363 Şişli/İSTANBUL

T: + (90) 212 232 75 15

E: cb@nirahukuk.com

© 2016


YASAL UYARI

Bu bilgi notunda yer alan bilgiler Türkiye Barolar Birliği'nin Meslek Kurallarına sıkı sıkıya bağlı ve özellikle reklam yasağına uygun şekilde tasarlanmaya çalışılmıştır. Bu bilgi notu, reklam veya iş geliştirme ve benzeri amaçlar ile kullanılamaz.

Bu bilgi notu, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen "Avukatlık Meslek Kuralları"na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahip olan avukatlar tarafından hazırlanmıştır. Bu bilgi notunda, salt ün kazanmaya yönelik her türlü girişim ve eylemlerden kaçınmak, iş elde etmek için reklam sayılabilecek her hangi bir girişim ve eylemde bulunmamak, üçüncü kişilerin kendileri için reklam sayılabilecek bu tür eylem ve davranışlarına izin vermemek ve engel olmak için gerekli önlemler alınmıştır.