Eklenme Tarihi : 30.09.2016 17:04

TMMOB GMO BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ DÜZENLENİYOR

12/01/2011 tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununun 268. Maddesi üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan 28258 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan “ Bölge adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince; çözümü, uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan kişi veya kuruluşu (Bilirkişi) belirlemek üzere İstanbul bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca 2017 yılı için düzenlenecek Hukuk Bilirkişi listelerine kayıt olmak için; başvuru tarihi, başvuru Kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

 

a-    Bilirkişi olarak görev yapmak isteyen oda üyelerinin GMO GEMİSEM tarafından yılda en az bir kez düzenlenen Bilirkişilik Eğitimine katılmaları ve “Bilirkişilik Yetki Belgesi” almaları,

 

b-    GMO Bilirkişilik Yönetmeliği madde 10  gereği Bilirkişi Yetki Belgesi sahibi oda üyelerinin de yıllık vize (yetki belgesi yıllık yenileme) işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

 

Eğitime katılım ve belge yenileme ile ilgili bilgiler ve dokümanlar  EK’lerde verilmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Ahmet Gültekin AVCI

Yönetim Kurulu Üyesi

GEMİSEM Koordinatörü  

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası

 

 

 

EK:

EK 1) Eğitim Programı ve eğitim ile ilgili diğer bilgiler / - Başvuru dokümanlarını ve gereken nitelikleri bildirir yazı – Başvuru Formu

http://www.gmo.org.tr/upl/misc/KONTROL/FS06.pdf

 

 

EK 2) GMO ve Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listeleri için Başvuru Kabul Şartları

Ekler için tıklayınız