Eklenme Tarihi : 20.04.2016 10:53

Türk Loydu, SEVESO Kapsamında “UYGULAMALI KANTİTATİF RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ” Düzenliyor

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik, 30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yayınlanan yönetmelikte kapsamdaki şirketler için yerine getirilmesi gereken yükümlülükler ve şirketlere uygulanacak denetimler yer almaktadır.

SEVESO Direktifi, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşturulması gereken Güvenlik Raporunun da önemli bir unsuru olan “Kantitatif Risk Değerlendirme”, tehlikeli proseslerin bulunduğu işletmelerde operatörlerin, halkın, çevrenin ve varlıkların potansiyel tehlikelerden korunabilmesi amacıyla risklerin belirlenmesi ve ölçülmesi için kullanılan yapılandırılmış sayısal risk değerlendirme tekniğidir.

Bu kapsamda TÜRK LOYDU,  “Kantitatif Risk Değerlendirme”  konusunda bilgisini ve gerçek vakalar üzerinde uygulama becerisini artırmak isteyen;

·         Tesis İşletme ve Bakım Yöneticileri,
·         Kilit İSEÇ Personeli,
·         Yetkili Süpervizörler,
·         Tesislerin İSEÇ yönetiminde görev/sorumluluk alan Proje Yöneticileri,
·      Proje Mühendisleri ve Danışmanlara 


yönelik olarak, “SEVESO Kapsamında Uygulamalı Kantitatif Risk Analizi Eğitimi”ni 16-21 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

6 gün sürecek eğitim programında, katılımcıların önerecekleri PID ve HAZOP çalışmaları üzerinden gerçek tesis verileri kullanılarak, Güvenlik Raporu kapsamında yapılması gereken Kantitatif Risk Değerlendirmesi konusunda katılımcıların süreçleri yürütecek düzeyde bilgi ve becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

TÜRK LOYDU Eğitmenleri Sn.Bahadır Karabatak ve Sn.Serpil Boz,  Hollanda’da SEVESO kapsamında iş müfettişliği yapan ve büyük kimyasal tesislerde SEVESO yetkilisi olarak çalışmış, Türkiye’de ise Bakanlıklara eğitimlerde destek veren ciddi tecrübeye sahip uzmanlardır.